Pieter Edelman
4 April 2012

Philips, de TU Eindhoven, het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht gaan een consortium opzetten rond de ontwikkeling van medische technologie. Daarvoor hebben de vier partners een intentieverklaring ondertekend. Dit Institute for Diagnostic and Interventional Imaging (IDII) spitst zich toe op hart- en vaatziektes, oncologie en hersenaandoeningen, met name Alzheimer. De vier partners willen onderzoeken hoe beeldvormende technieken kunnen bijdragen aan de behandeling. Ze brengen samen ruim honderd wetenschappers onder in het consortium. Hoe de samenwerking precies praktisch gaat worden vormgegeven, is nog niet geheel duidelijk.

De samenwerking is onderdeel van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI), waarin in 2010 acht samenwerkingsverbanden werden afgesproken tussen met name de Nederlandse universiteiten. Een aantal hiervan is ondertussen van start gegaan. De helft van deze samenwerkingen legt zich toe op beeldvorming.

Samenwerking in het IDII levert twee grote voordelen op, denken de partners. Ten eerste krijgen ze toegang tot elkaars onderzoeksfaciliteiten. In Utrecht staan bijvoorbeeld geavanceerde researchlaboratoria, terwijl Philips en de TUE medische scanners ter beschikking hebben voor onderzoeksdoeleinden. Deze twee partijen spraken vorig jaar al af om een gezamenlijke researchfaciliteit voor medische beeldvorming te starten op de High Tech Campus.

Het tweede voordeel is dat de lijnen tussen technologie en klinische praktijk zo korter worden. De initiatiefnemers denken dat nieuwe ontwikkelingen eerder in de klinische praktijk kunnen worden getest. Andersom kunnen techneuten meedenken met medici over het ontwikkelen van nieuwe technologie.

Techwatch Books: ASML Architects

Een belangrijk thema binnen het IDII is het behandelen van aandoeningen onder begeleiding van beeldvormende apparatuur. Bij hart- en vaatziektes is dat de afgelopen jaren al standaard geworden: ingrepen worden vaak met een katheter uitgevoerd terwijl een röntgenapparaat het gebied in beeld brengt. Binnen de oncologie is dat minder ver doorgedrongen. Ook behandeling in een MRI-scanner staat nog in de kinderschoenen, omdat dat technisch lastig is en er weinig ruimte beschikbaar is. Philips en het UMC hebben hier al wel enkele projecten voor lopen.