Nieke Roos
27 May 2010

Philips, de Rijksuniversiteit Groningen (Rug) en de TU Eindhoven doen mee aan een Europees project voor energiebesparing in bedrijfsgebouwen. Greenerbuildings beoogt sensoren en software te ontwikkelen voor een systeem dat het energiegebruik in een pand optimaal afstemt op de activiteiten binnen. Andere deelnemers zijn de Duitse domoticaspecialist Enocean, de Amerikaanse leverancier van klimaatsystemen Fluid Solutions, het Industrial Technology Research Institute of Taiwan en de Universiteit van Rome. De Rug en de TUE trekken het project, dat 1,85 miljoen euro krijgt van de EU.

Doel van Greenerbuildings is een complete regel- en besturingsoplossing voor energiebesparing in bedrijfsgebouwen. De deelnemers gaan onder meer systemen ontwikkelen die activiteiten detecteren en de inzet van energie aanpassen aan die bezigheden en de omstandigheden in de ruimte, door bijvoorbeeld de airconditioning uit te schakelen als de ramen openstaan. Daarvoor willen ze sensoren ontwerpen die zelf geen energie gebruiken of de benodigde energie uit hun omgeving halen. Het project besluit met praktijktests.