Pieter Edelman
29 August 2007

Philips Medical Systems gaat telegezondheidszorgdiensten leveren aan de California Association for Health Services at Home (Cahsah), een koepelorganisatie voor thuiszorgorganisaties met ruim 400 leden. De overeenkomst behelst onder meer draadloze telemonitoring-apparatuur en methodes voor patiëntvoorlichting en zelfonderzoek. Ook zet Philips in op de diensten voor het verwerken en distribueren van de gegevens.

Philips20Telehealth web