Nieke Roos
26 January 2009

Philips schrapt dit jaar nog eens zesduizend banen wereldwijd. De arbeidsplaatsen verdwijnen bij alle divisies. Een versnelde herstructurering moet een kostenbesparing opleveren van 400 miljoen euro per jaar. Dat maakte het concern bekend bij de presentatie van de cijfers over het vierde kwartaal. Daarin leed het een nettoverlies van 1,5 miljard euro, waar analisten hadden gerekend op een verlies van 1,2 miljard. Dezelfde periode van 2007 boekte Philips nog een nettowinst van 1,4 miljard. De omzet daalde jaar op jaar van 8,4 naar 7,6 miljard euro. De grootste klappen vielen bij Consumer Lifestyle en Lighting. Healthcare toonde juist een goede groei.

De resultaten weerspiegelen niet alleen de sterke invloed van de wereldwijde crisis, maar ook de ingrijpende maatregelen die het management al heeft genomen, aldus Philips-topman Gerard Kleisterlee. ’De effecten van de scherpe neergang hebben niet alleen geleid tot waardeaanpassingen van onze resterende financiële deelnemingen en de afwaardering van goodwill bij Lumileds, maar ook tot een scherpe daling van de vraag, met name bij Consumer Lifestyle en onze OEM-activiteiten bij Lighting, nog versterkt door vermindering van de voorraden in de hele toevoerketen.‘

De divisie voor consumentenelektronica zag haar omzet met 32 procent kelderen van 4,5 miljard euro in het vierde kwartaal van 2007 naar 3,1 miljard de afgelopen drie maanden. De tv-verkopen halveerden van 2,2 naar 1,2 miljard euro. De inkomsten vóór rente, belastingen en amortisatie (Ebita) zakten van 430 naar 26 miljoen, onder meer door reorganisaties (kosten: 67 miljoen), inventarisaanpassingen (40 miljoen) en productieverlagingen (20 miljoen). Het aantal werknemers nam met zesduizend af tot iets meer dan zeventienduizend.

De omzet bij Lighting steeg licht, van 1,7 miljard euro in de laatste drie maanden van 2007 naar 1,9 miljard in het afgelopen kwartaal. Deze toename is echter geheel toe te schrijven aan de overname van Genlyte. Zonder deze acquisitie daalden de verkopen met 3 procent. De Ebita nam af van 185 miljoen euro in de plus naar 60 miljoen in de min door 203 miljoen aan herstructurerings- en overnamegerelateerde kosten. De lichtdivisie heeft vooral last van de malaise in de auto-industrie.

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!

De medische tak boekte 29 procent meer omzet. De verkopen stegen van 2,0 miljard euro in het vierde kwart van 2007 naar 2,6 miljard in dezelfde periode van het afgelopen jaar. De Ebita groeide van 354 naar 366 miljoen euro, inclusief 89 miljoen aan reorganisatiekosten. Het bedrag aan binnengekomen orders daalde wel met 2 procent, voornamelijk door een lagere intake van CT- en MR-apparatuur bij Imaging Systems in Noord-Amerika.

’Het management heeft absolute prioriteit gegeven aan de kasstroom, waar nodig ten koste van de Ebita, en aan een versnelde uitvoering van onze herstructurerings- en veranderingsprogramma‘s‘, zegt Kleisterlee. ’Daarvan verwachten wij vanaf de tweede helft van 2009 de gunstige effecten te zien – circa 400 miljoen euro op jaarbasis. Het niveau van onze investeringen in R&D hebben we gehandhaafd, aangezien innovatie juist op dit moment van cruciaal belang is.‘

Het hele afgelopen jaar heeft Philips een nettoverlies geleden van 186 miljoen euro. In 2007 boekte het concern nog een winst van 4,2 miljard. De omzet bedroeg 26,4 miljard euro, 3 procent minder dan het jaar ervoor. Healthcare groeide 6 procent, Lighting toch nog 3 procent. Bij Consumer Lifestyle daalden de verkopen met 8 procent. Zonder de tv-activiteiten zou deze divisie echter zijn uitgekomen op nulgroei.