26 October 2009

Picanol realiseerde in het derde kwartaal van 2009 een geconsolideerde omzet van 59,3 miljoen euro, in vergelijking met 57,5 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Het orderboek voor weefmachines is licht verbeterd dankzij aantrekkende vraag vanuit Azië, een gevolg van overheidsstimulering en de iets betere kredietbeschikbaarheid. Toch verwacht het bedrijf uit Ieper de komende twaalf maanden geen substantieel herstel van de wereldwijde markt voor nieuwe weefmachines. Picanols andere activiteiten (Proferro, Psicontrol Mechatronics) bleven ook in het derde kwartaal van 2009 sterk onder druk staan door de laagconjunctuur.

Picanol heeft inmiddels ontwerpakkoord met de sociale partners over de aangekondigde herstructurering. Het bedrijf wil 65 bedienden en kaderleden op de hoofdvestiging in Ieper ontslaan. Dankzij de invoering van brugpensioen aan 52 jaar zou het aantal ontslagen tot 21 beperkt kunnen worden. De bedienden spreken zich volgende week uit over de conceptregeling. Eerder dit jaar kwamen al 197 arbeidsplaatsen te vervallen.