Pieter Edelman
5 December 2018

NWO, TNO, VNO-NCW en enkele andere publieke en private instellingen pleiten voor een nationale ai-strategie om Nederland te laten meekomen op dit terrein. Volgens de initiatiefnemers van de Ained-samenwerking heeft Nederland een goede uitgangspositie, maar moet er actie ondernomen worden om bij te blijven, schrijven ze in een rapport. Dit willen ze verder uitwerken tot een strategisch actieplan, dat in het voorjaar gepresenteerd moet worden.

Volgens Ained verliest Nederland momentum op ai-terrein. Zo blijven de aantallen publicaties en financiering van onderzoek achter. Ook is er onvoldoende capaciteit om de sterk groeiende vraag naar ai-studenten op te vangen bij bedrijven en wetenschappelijke instellingen, en dreigt een braindrain. Succesvolle Nederlandse ai-bedrijven komen vaak in Amerikaanse handen, en binnen het mkb ontbreekt het aan kennis rond het onderwerp.

ai strategie

In het rapport worden mogelijke maatregelen beschreven voor overheden en bedrijven. Zo kan het gebrek aan talent worden ondervangen door te zorgen dat buitenlandse studenten na hun studie langer in Nederland mogen blijven. Daarnaast moet Nederland meer gaan samenwerken in bestaande ketens, werk maken van een nationaal ai-onderzoekscentrum van wereldklasse, nieuwe bedrijvigheid beter ondersteunen en al beschikbare data beter gaan gebruiken.

De komende maanden gaat Ained de doelen en acties verder uitwerken. Het wil daarvoor uitbreiden tot een brede coalitie van bedrijven, overheden, wetenschappers en onderwijsinstellingen. Naast de drie eerder genoemde organisaties bestaat het samenwerkingsverband op het moment uit Topteam ICT en het Innovation Center for AI (Icai), met ondersteuning van The Boston Consulting Group en Denkwerk.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .