Heleen Blesgraaf
15 February 2008

Minister Plasterk ondertekent de verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), niet. De minister van OCW maakte dit onlangs kenbaar in een kabinetsreactie. De KNAW drong bij Plasterk aan op ondertekening in het rapport ’Wetenschap op bestelling‘. Hierin beweert de wetenschapsvereniging dat de voorwaarden die het Rijk nu stelt aan onderzoeksinstellingen strijdig zijn met onafhankelijk onderzoek. Zo maken standaard geheimhouding van resultaten en overdracht van intellectueel eigendom en auteursrecht deel uit van de eisen.

Volgens Plasterk weegt de omvang van het probleem niet op tegen de ’bureaucratische rompslomp‘ die de verklaring met zich meebrengt. In de kabinetsreactie kondigt hij wel een vernieuwing aan van de huidige onderzoeksvoorwaarden. Deze regels zullen de onafhankelijkheid van de onderzoeker garanderen, maar bevatten nog steeds mogelijkheden voor geheimhouding, zoals bij onderzoek in opdracht van Defensie.

De KNAW vroeg ook aandacht voor subjectiviteit en conflicterende belangen die ontstaan door nevenfuncties van hoogleraren en financiering van bijzondere leerstoelen. Plasterk wil deze gegevens daarom laten registreren. Volgens de minister is de samenstelling van een dergelijk landelijk register een taak voor de KNAW.