27 September 2010

Afgelopen vrijdag heeft het ICT-innovatieplatform Brain & Cognition zijn strategische onderzoeksagenda uitgebracht. Het samenwerkingsverband wil technologie en producten ontwikkelen gebaseerd op het meten van hersensignalen en gedrag. Mogelijke toepassingen lopen uiteen van de besturing van protheses of computerspellen tot hersenstimulatie voor behandeling van aandoeningen. Onder meer Philips Research, TNO Defensie & Veiligheid, de Radboud Universiteit en de Universiteit Twente zijn erbij betrokken.

De strategische onderzoeksagenda stippelt de researchlijnen uit en identificeert de mogelijke toepassingsgebieden, zodat alle deelnemers weten waar ze aan toe zijn en het voor het mkb makkelijk wordt om mee te doen. De agenda ziet coachingapplicaties als de laaghangende vruchten. Bij dit soort toepassingen worden hersensignalen bijvoorbeeld gebruikt om concentratie bij chauffeurs te meten of om sneller een tweede taal aan te leren. Daarnaast is gametechnologie ’hot‘ volgens de agenda. Dat kan zowel om serious games gaan als om de niet-serieuze variant.

Er zijn nog wel de nodige hobbels te nemen. Met name de methodes om hersensignalen te meten, zijn nog niet optimaal. Zelfs de meest simpele aanpak, het meten van elektrische signalen, vereist nog steeds het aanbrengen van elektroden op het hoofd met een elektrisch geleidende gel en levert signalen met relatief veel ruis op. Andere methoden hebben aanzienlijk ingewikkeldere apparatuur nodig.

ICT-innovatieplatforms (IIP) zijn onderdeel van het adviesorgaan ICTRegie. Het IIP Brain & Cognition heeft een sterke link met Braingain. Dit consortium van universiteiten, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en patiëntenorganisaties werd drie jaar geleden opgericht met het doel om de academische resultaten rond het interpreteren van hersensignalen te vertalen naar bedrijvigheid. ’Maar het IIP is veel breder dan Braingain‘, vertelt RU-hoogleraar Peter Desain, hoofdauteur van de onderzoeksagenda. ’Hier zitten bijvoorbeeld ook camerabeelden bij en elektronische coaches bij op je mobieltje.‘

 advertorial 

The waves of Agile

Derk-Jan de Grood has created a rich source of knowledge for Agile coaches and leaders. With practical tips to create a learning organization that delivers quality solutions with business value. Order The waves of Agile here.