Met zijn bedrijf Mark Robinson Training verzorgt Mark Robinson cursussen om te leren presenteren met zelfvertrouwen. Daarnaast is hij senior consultant bij TMC.

23 June 2017

Zelftrouwen en een positieve houding zijn geen garantie voor succes, maar helpen wel enorm. Door je presentatievaardigheden te ontwikkelen, kun je ook deze karaktertrekken een boost geven. Drie voor de prijs van één. Mark Robinson heeft drie deelnemers van zijn presentatietrainingen gevraagd om hun ervaringen te delen.

In het leven, en al helemaal in ons werkzame leven, leren we dat we groeien door (negatieve) kritiek. En dus negeren we bemoediging: we geven het niet en die ene keer dat we het krijgen, voelen we ons ongemakkelijk. Toch kun je door positieve feedback net zo veel, of zelfs nog meer, leren, zoals het verhaal van Marc laat zien.

Ik werk ook veel met studenten zoals Sandra en Nitish, die me vertellen dat ze gewend zijn om ‘opbouwende kritiek’ te krijgen van docenten en medestudenten. Sterker nog: dat is het enige dat ze krijgen. Als ze dan alleen maar positieve feedback ervaren, is dat als een frisse wind. Ze zijn meer ontspannen en daardoor leren ze gemakkelijker.

Bij een presentatie gaat het voor negentig procent om zelfvertrouwen, voor negen procent om de gebruikte technieken en voor één procent om aanscherping op basis van ‘opbouwende kritiek’. Maar deze kritiek staat de andere 99 procent aanzienlijk in de weg. Het is nagenoeg onmogelijk om die negentig procent zelfvertrouwen te bereiken als je steeds kritiek verwacht. En opmerkelijk genoeg weten de meeste mensen al wat ze minder goed deden, dus dat nog eens een keer inwrijven versterkt alleen maar hun gevoel dat ze hebben gefaald.

Aandacht schenken aan het positieve helpt mensen om meer zelfvertrouwen te krijgen (‘Hé, ik heb ook dingen goed gedaan!’). Ze leren sneller omdat ze in een positieve omgeving veel meer openstaan om te leren en ze door anderen te vertellen wat zij goed deden ook zelf wijzer worden. Daarnaast ontwikkelen ze een positievere manier van denken: ze leren te onderstrepen wat goed ging, in plaats van alleen maar kritiek te leveren.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

Het is veel gemakkelijker om te werken mét iemands sterke kanten dan tégen zijn zwakke kanten. Het is veel makkelijker om te bouwen op wat er al staat – met bemoediging – dan om de aandacht te richten op wat er nog niet is.

TMC Mark Robinson

Edited by Nieke Roos