Paul van Gerven
11 March 2008

Computerwetenschapper Krishna Palem van Rice University vindt het niet erg als chips wel eens een foutje maken. Integendeel, hij denkt dat te kunnen uitbuiten om ze energiezuiniger te maken. Zijn ideeën slaan aan bij Intel en haalde MIT Reviews lijst van tien belangrijkste opkomende technologieën.

Palem is de grondlegger van probabilistisch CMos (PCMos). Hierbij wordt de nauwkeurigheid van de uitkomst geslachtofferd om minder energie te verbruiken. Dat gaat kinderlijk simpel: de transistoren die de relatief onbelangrijke bits berekenen, kunnen op een lagere spanning worden afgesteld dan die de belangrijke voor hun rekening nemen. Hoe lager de spanning, hoe groter de invloed van elektronische ruis en dus hoe groter de kans dat de uitkomst niet helemaal correct is. Maar ook: hoe lager de spanning, hoe minder het energieverbruik.

’Als je de eis van precisie zelfs maar een klein beetje laat vallen, kan je al significante energiebesparingen halen‘, zegt Palem. Hij ziet legio toepassingen voor zijn ideeën, met in name in embedded toepassingen zoals het streamen van audio en video op mobieltjes. De gedoogde misrekeningen leiden tot een nauwelijks waarneembare extra hoeveelheid ruis. Andere toepassingen zitten in de cryptografie en machine learning.

Intel ziet toekomst in PCMos, ook buiten de embedded-wereld. Volgens Shekhar Borkar, directeur van Intels Microprocessor Technology Lab, zou de technologie zelfs de wet van Moore kunnen redden. Naarmate de transistoren kleiner worden, gedragen elektronen zich steeds grilliger. De resulterende ruis is op te vangen door de spanning te verhogen, maar dat is tegenwoordig geen optie meer. De warmte is namelijk niet meer af te voeren. Leren omgaan met een beetje onnauwkeurigheid is een voor de hand liggend alternatief.

Bits&Chips event sponsor registration-early bird