Nieke Roos
16 March 2009

Om kosten te besparen, draait Qimonda zijn chipkraan langzaam dicht. Vanaf 31 maart gaat de DRam-productie in de Dresdense fab op stand-by. Het bedrijf blijft op beperkte schaal geheugenchips maken in zijn 46 nm Buried Wordline-proces om de waarde van de technologie aan te tonen. Onlangs heeft Qimonda zich verzekerd van een kapitaalinjectie die dit mogelijk maakt. Het noodlijdende Infineon-onderdeel zegt de productie weer eenvoudig te kunnen opvoeren als de onderhandelingen met potentiële investeerders vruchten afwerpen. Bij monde van het staatsbedrijf Inspur zou China hebben aangegeven een belang van 50 procent te willen nemen in de DRam-maker.

Qimonda vroeg in januari uitstel van betaling aan. Eind deze maand hoopt het van de rechtbank in München toestemming te krijgen om de insolventieprocedure te openen die de bestaande nv voor de wet opheft. Een nieuw te vormen overgangsbedrijf moet dan de productie en zakelijke activiteiten in de lucht houden en tegelijkertijd de belangen behartigen van werknemers en crediteuren. Dat bedrijf moet kosten als salarissen wel weer zelf gaan betalen, waar Qimonda nu nog gebruik kan maken van speciale insolventieregelingen. Omdat de gesprekken met potentiële investeerders naar verwachting nog wel even zullen voortduren, beperkt de DRam-maker de uitgaven door de chipfabricage op een laag pitje te zetten.

’De productie terugschroeven, de Buried Wordline-technologie in stand houden en werknemers overbrengen naar het overgangsbedrijf zijn vitale voorwaarden om te komen tot een oplossing waarbij zo veel mogelijk banen behouden blijven‘, stelt bewindvoerder Michael Jaffé. Een kernteam onder zijn aanvoering ontfermt zich over Buried Wordline. Deze ploeg gaat ook het investeerdersproces overzien.

’Onze technologie is van groot belang voor Duitsland als industrieel centrum en voor heel Europa‘, vindt Qimonda-CEO Kin Wah Loh. ’Dat zullen we blijven uitdragen bij de lopende gesprekken met beleidsmakers in Saksen, Beieren, Duitsland, Portugal en de EU.‘ Afgelopen week bespraken premier Stanislaw Tillich van de deelstaat Saksen en president van de Europese Commissie José Manuel Barroso nog de mogelijkheid om meer staatssteun te verlenen aan de DRam-maker.

Techwatch Books: ASML Architects

Qimonda meldt dat er nog geen besluit is gevallen over zijn toekomstige structuur. Ook is nog niet beslist of alle levensvatbare onderdelen bij de DRam-maker blijven of dat sommige daarvan overgaan naar een nieuw bedrijf dat in handen is van investeerders. In het laatste geval, of in het geval dat zich helemaal geen kapitaalschieters aandienen, zal de Qimonda-nv worden geliquideerd.

EE Times bericht dat de Chinese staatsonderneming Inspur interesse heeft om 50 procent van Qimonda te kopen. Dat zou blijken uit een brief van bewindvoerder Jaffé aan de Saksische overheid. Als voorwaarden zou het softwarebedrijf stellen dat ook de deelstaat en Portugal investeren en dat crediteuren een belang nemen van 15 procent. China zou zich zo willen ontworstelen aan de DRam-hegemonie van Japan, Korea en Taiwan. Insiders bevestigen dat er een aanbod ligt. Hoewel Inspur plannen heeft voor een eigen fab, zou het merendeel van de productie volgens het voorstel in Duitsland blijven, alsmede de administratie en de R&D, en zou Portugal de back-end behouden. De Zuid-Europeanen hebben hier wel oren naar; Saksen wil eerst een gedetailleerd businessplan zien.