Paul van Gerven
7 November 2017

Heijmans gaat opnieuw geluidsschermen met geïntegreerde zonnecellen testen langs de snelweg. Ditmaal worden tweezijdige zonnepanelen geëvalueerd. Het bouwbedrijf begint begin volgend jaar met de installatie langs de A50 bij Uden, waarna achtttien maanden lang de energieopwekking nauwkeurig zal worden gemonitord. Rijkswaterstaat, ECN en het Solar Energy Application Center hebben opdracht gegeven voor het pilotproject.

Vorig jaar rondde Heijmans een vergelijkbare studie af met een ander type zonnecellen: luminescent solar concentrators, die waren ontwikkeld door de TU Eindhoven. Daaruit bleek dat er veel potentie is om energie op te wekken langs snelwegen en spoor, stelt Heijmans.

zonnewal
Zonnepanelen op geluidsschermen, zoals hier bij de A9, werden al vaker gezien.