Nieke Roos
7 November 2018

Vorige week heeft het TKI-project Solar@Sea in de haven van Den Helder een ponton met functionele dunnefilmcellen te water gelaten. Met dit proefsysteem analyseren de projectpartners het komende jaar de invloed van algengroei, vervuiling, zoutafzetting en weersinvloeden. Binnen Solar@Sea werkt Solliance samen met Avans, Endures, Marin, Philips en Sunrayflex.

Tijdens de proef zal het systeem enkele keren op het land komen voor tests en metingen bij ECN.TNO in Petten. Hierbij onderzoekt Solliance de invloed van het zeewater op de levensduur en efficiëntie. Philips bestudeert samen met Endures de corrosie en aangroei van algen en ander zeeleven en kijkt daarnaast of een nieuwe, niet op gifstoffen gebaseerde methode het drijvende solarsysteem voldoende kan beschermen tegen aangroei.

Solar@Sea
Foto: Marc Koetse

‘Omdat dit een van de eerste drijvende dunnefilm-pv-systemen is, is nog moeilijk te zeggen welke factoren kritiek zijn voor de levensduur’, aldus Wim Soppe, projectleider van Solar@Sea en werkzaam bij Solliance. ‘Uit deze eerste langdurige praktijkproef hopen we de kennis te ontwikkelen die nodig is om in de toekomst robuuste offshore systemen te kunnen bouwen.’