Paul van Gerven
17 November 2015

Binnen het programma Perspectief voor de topsectoren heeft STW groen licht gegeven voor vijf omvangrijke publiek-private onderzoeksprogramma’s. De totale investering bedraagt ruim 24 miljoen euro, waarvan 8 miljoen euro afkomstig van het bedrijfsleven. De subsidie voor de toegekende projecten varieert van 2,2 miljoen tot 4 miljoen euro.

Onder leiding van de TU Delft gaat een consortium werken aan recyclen van hightech materialen met behulp van magnetische dichtheidsscheiding. In deze techniek verzamelen deeltjes zich op een specifieke hoogte in een magnetische vloeistof. Eveneens aan de TU Delft gaat een project van start om neurologische en sensorische aandoeningen te monitoren en te behandelen. De TU Eindhoven leidt een project om auto’s te ontwikkelen die zowel autonoom als coöperatief kunnen rijden. Daarnaast werken twee teams aan vaccins tegen bacteriële infecties en het klotsen van vloeibaar aardgas tijdens transport.