Paul van Gerven
7 June 2017

Universiteiten mogen binnenkort ook universitaire hoofddocenten als promotor aanstellen. Ook kunnen lectoren een nulaanstelling als uhd bij universiteiten krijgen om als promotor op te treden. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel dat deze uitbreiding van het promotierecht regelt.

In de praktijk voeren hoofddocenten vaak al vrijwel alle taken van een promotor uit, zonder daar formele erkenning voor te krijgen. De nieuwe wet zet dat recht, waarmee de politiek hoopt dat onderzoekers meer loopbaanperspectieven krijgen. Ook sluit het aan op de internationale ontwikkelingen.

Minister Bussemaker van OCW wilde het promotierecht aanvankelijk niet uitbreiden naar het hbo, omdat zij vindt dat daarmee aan het fundament van het huidige ho-stelsel wordt getornd. Via de nulaanstelling is aan dit bezwaar tegemoetgekomen. Voorwaarde is wel dat de lector zelf is gepromoveerd.