Alexander Pil
20 February 2018

Het failliete Tocardo heeft een doorstart gemaakt. De grootste investering komt van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland, dat namens de provincie Noord-Holland investeert in duurzame ondernemingen. Daarnaast zijn er enkele particuliere investeerders. Eind vorig jaar moest de getijdenturbinemaker uit Den Oever surseance van betaling aanvragen, waarna snel het faillissement volgde.

Tocardo is een Nederlandse pionier op het gebied van getijdenstroomtechnologie. Getijdenstroom is een nog relatief nieuwe vorm van duurzame energieopwekking. De stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij, zet getijdenturbines aan het draaien. Deze ‘onderwaterwindmolens’ zetten de draaiende beweging om in stroom. De grote voordelen van getijdenenergie zijn de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de beschikbare capaciteit en vooral de voorspelbaarheid van de energieopwekking.

Torcado
Tocardo ging failliet als gevolg van financiële problemen bij grootaandeelhouder Tribute.

‘Elektriciteit uit eb en vloed is een prachtige vorm van duurzame energie’, stelt Bart Blokhuis, directeur van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. ‘Het team van Tocardo beschikt over de technologie, de kennis en de ervaring. Met onze investering stellen we Tocardo in staat de kans te grijpen om getijdenenergie vanuit Nederland voor de wereld beschikbaar te maken. PDENH investeert met aandelenkapitaal en verstrekt aanvullend een lening.’

Tocardo ging kopje-onder door een liquiditeitstekort. Met de Canadese grootaandeelhouder Tribute Resources was het Noord-Hollandse bedrijf in een ver gevorderd stadium om de krachten te bundelen. Tribute had al een aandeel van 46,5 procent en wilde dat verhogen naar 100 procent. Toen bleek dat de Canadezen de benodigde financiering niet op tijd konden realiseren, raakte Tocardo in zwaar weer.

 advertorial 
Microchip

Device lifecycle management for fleets of IoT devices

Microchip gives insight on device management, what exactly is it, how to implement it and how to roll over the device management during the roll out phase when the products are in the field. Read more. .

Curator Alexander Claus van Tanger Advocaten achtte de kans op een doorstart voor Tocardo al direct ‘zeer realistisch’. De hoop was dat Tocardo eind januari al duidelijkheid zou hebben. Het heeft uiteindelijk tot afgelopen zaterdag geduurd voordat alle handtekeningen op papier stonden. Tocardo kan nu verder met vijftien van de twintig werknemers en onder leiding van directeur Hans van Breugel.

Met de nieuwe investering krijgt Tocardo een nieuwe kans voor zijn getijdestroomtechnologie. Het bedrijf heeft exclusieve rechten voor de ontwikkeling van vijf getijdeprojecten in Groot-Brittannië en in Nederland (Oosterscheldekering). De verwachting is dat deze projecten binnen de komende twee tot vijf jaar kunnen zijn geïnstalleerd. Daarnaast heeft Tocardo de beschikking over een tiental turbines die operationeel zijn in de Afsluitdijk, de Oosterscheldekering en in het Schotse Orkney.