Paul van Gerven
2 June 2017

De Qutech-onderzoeksgroep van Ronald Hanson heeft quantuminformatie in verstrengelde elektronen weten te kopiëren naar kernspins in diamant. Met de twee aldus verkregen spookachtige verbindingen (de oorspronkelijke tussen de elektronen en die met kernspins) kunnen de wetenschappers de elektronen opnieuw verstrengelen, maar steviger dan oorspronkelijk het geval was. Dit ‘oppeppertje’ kan net zo lang worden herhaald tot de verbinding sterk genoeg is voor gebruik in een quantumnetwerk.

Hanson en collega’s haalden in 2015 het wereldnieuws door aan te tonen dat informatie op grote afstand kan worden uitgewisseld via verstrengelde elektronen. Deze verbinding was echter te zwak om een netwerk op te baseren: quantuminformatie is gevoelig voor verstoringen uit de omgeving en zou bij het eerste het beste knooppunt al verloren gaan. Door de kernspins als tijdelijk geheugen te gebruiken om de verbinding naar believen te versterken, wordt dit probleem omzeild.

De Delftse onderzoekers voorspellen dat ze binnen vijf jaar een rudimentair quantumnetwerk tussen vier Nederlandse steden kunnen aanleggen.