René Raaijmakers
2 September 2005

Rabobank heeft Gilde Investment Management afgelopen augustus verkocht aan de leiding van deze risicokapitaalverstrekker. De afgesplitste participatiemaatschappij telt 34 medewerkers en was sinds 1996 onderdeel van de bank. De Rabobank blijft investeren in fondsen van Gilde. Gilde Investment beheert op dit moment 1,5 miljard euro. De Rabobank blijft via Rabo Participaties zelf actief als verschaffer van risicodragend vermogen, maar is met een geïnvesteerd vermogen van 150 miljoen euro veel kleiner dan Gilde.