Paul van Gerven
14 November 2016

De investeringen van de Nederlandse overheid in de natuur- en technische wetenschappen zijn in verhouding met het aandeel van de maakindustrie in de Nederlandse economie. Dat blijkt uit een internationale inventarisatie van het Rathenau Instituut. De maakindustrie vormt zo’n 11 procent van de Nederlandse economie en 39 procent van de publieke r&d-uitgaven gaat naar de domeinen natuur en techniek. In Duitsland beslaat de maakindustrie 19 procent van de economie en gaat 61 procent van de publieke r&d-financiering naar bètaonderzoek.

In de zomer riep de Tweede Kamer het kabinet op te onderzoeken of Nederland de natuurwetenschappen verhoudingsgewijs onderbedeelt. Het Rathenau-onderzoek lijkt dat tegen te spreken, mits gecorrigeerd voor de economische structuur. Wel financiert de overheid relatief veel medisch onderzoek. De sociale en geesteswetenschappen zitten op of net boven het gemiddelde.