Nieke Roos
20 March 2013

De aanhoudende economische tegenwind noopt Océ tot een stevige reorganisatie. De printerfabrikant wil wereldwijd vierhonderd van de 4500 arbeidsplaatsen schrappen. In Venlo moeten driehonderd van de 2500 mensen weg: tweehonderd vaste medewerkers en honderd inhuurkrachten. ’Het merendeel betreft staf- en andere ondersteunende functies‘, aldus een woordvoerster. ’Onze R&D‘ers hebben we keihard nodig.‘ Het plan ligt nu bij de ondernemingsraad en de vakbonden.

De markten voor drukkerijen, copyshops en architecten staan nog steeds onder grote druk en dat heeft zijn weerslag op de business van Océ. ’Economisch gaat het gewoon slecht‘, windt de woordvoerster er geen doekjes om. Aangezien de resultaten geconsolideerd zijn in die van moederbedrijf Canon, kan ze niet bevestigen dat het Venlose onderdeel verlies draait. ’Ik kan wel zeggen dat we geen winst maken. Het besluit om te gaan reorganiseren, hebben we echter zelf genomen omdat we vinden dat we onze eigen broek moeten kunnen ophouden.‘

Gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk, erkent de woordvoerster. ’De or en de bonden zullen nog een paar weken nodig hebben om onze adviesaanvraag te bestuderen. Ik verwacht dat we in juni kunnen gaan aanzeggen. Tot die tijd zullen we vacatures niet opvullen en contracten niet verlengen. We ontkomen echter niet aan gedwongen ontslagen. Het sociale plan dat we vorig jaar hebben gesloten, geldt ook voor dit jaar.‘