Paul van Gerven
25 October 2016

Net als voorgaande jaren is Nederland iets meer gaan uitgeven aan r&d, meldt het CBS. Bedrijven, publieke onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs besteedden in 2015 ruim 13,6 miljard euro aan onderzoek, of 3 procent meer dan vorig jaar. Als percentage van het bbp is dat 2,01 procent. Ook deze r&d-intensiteit is al enkele jaren stijgende – in 2011 was zij nog 1,90 procent – maar het tempo is onvoldoende om de door het kabinet beoogde 2,5 procent in 2020 te gaan halen.

Bedrijven namen met 7,5 miljard euro ruim de helft van de investeringen voor hun rekening, waarvan 57 procent afkomstig van de industrie en 37 procent van de dienstensector. Het hoger onderwijs spendeerde 4,4 miljard euro, andere publieke onderzoeksinstellingen samen 1,6 miljard euro.

Het aandeel van fundamenteel onderzoek in het totaal bedroeg tien procent, maar in de publieke sector was dat een kwart. Bijna driekwart (72 procent) van het onderzoeksbudget van universiteiten komt terecht bij bètadisciplines, inclusief medische en landbouwwetenschappen. Bij onderzoeksinstellingen is dat 86 procent, en bij bedrijven 97 procent.