Ben Bles werkte in diverse industrieën en in diverse hoedanigheden aan ontwikkeling en toepassing van industriële producten en processen.

29 October 2013

De IEEE Electron Devices Society heeft ter gelegenheid van haar 35e verjaardag een boek samengesteld over de ontwikkeling van de elektronica. Als introductie annex encyclopedie behandelt ’Guide to state-of-the-art electron devices‘ de ontwikkeling, productie en toepassing van actieve en passieve elektronische componenten vanuit technische en wetenschappelijke gezichtspunten.

In de reikwijdte van behandelde onderwerpen is het boek zeer compleet. Of het nu om theorie, materialen, modellering, fabricage of toepassing gaat, er is aandacht voor. De mate van diepgang is echter wisselend. Bipolaire transistoren en Mosfets worden uitvoerig belicht, maar dat geldt helaas niet voor alle onderwerpen. Hier wreekt zich het gezelschap van maar liefst zestig auteurs. Gelukkig bieden kaders aanvullende uitleg en zijn er uitgebreide literatuurlijsten opgenomen.

Aan de mens achter de elektronica besteedt het boek weinig aandacht; in de index komen amper pioniers voor. Alleen in de ’filmstrip‘ van belangrijke gebeurtenissen die onder aan de pagina‘s door het boekt loopt, zijn coryfeeën terug te vinden. Deze kleine geschiedenis, die voert van de Leidse fles (1745) via Walter Schottky‘s metaal-halfgeleiderbeschrijving (1938) tot de heterojunction bipolar transistor (HBT) met een fT van meer dan 500 GHz (2011), is een leuk detail, maar onvoldoende uitgewerkt.

Het boek wil ten slotte ook een gids zijn voor de toekomst. Volgens de principes van de bekende International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) is bij diverse onderdelen de waarschijnlijke technologische evolutie aangegeven – ’een planning‘ dus van producten of eigenschappen in fraaie en duidelijke grafieken. De deskundige auteurs geven echter nauwelijks aan hoe die stappen moeten worden gezet en maar beperkt welk onderzoek daarvoor nodig is. Dat is overigens niet anders in de ITRS.

 advertorial 
Benelux RF Conference 2023 - PhD pitches

PhD pitches at the Benelux RF Conference

Learn about the latest trends and developments in high-end RF techniques. On 24 May, the Benelux RF Conference will take place in Nijmegen. New this year are the PhD pitches, in which young professionals present their research results. Make sure to reserve your seat in time and register now.

Als overzichtswerk is ’Guide to state-of-the-art electron devices‘ een goede aanvulling voor de thuisbibliotheek van Bits&Chips-lezers. Ook docenten op het hbo en wo kunnen hun voordeel ermee doen. Voor een diepgaande behandeling van een aantal elektronische onderwerpen moeten zij echter toch op zoek naar een alternatief.