Hans Aerts

28 October 2005

Tim Kasse‘s boek ’Practical insight into CMMI‘ is een prima introductie tot het CMMI-referentiemodel. Het is een vlot leesbaar boek waarin niet alleen de process areas van het CMMI aan bod komen, maar dat ook hoofdstukken bevat over systeemengineering en systeemdenken, CMMI-terminologie, taken en verantwoordelijkheden van groepen en individuen, en institutionalisering van processen. Hoewel de ondertitel ’the look and feel of a success-ful implementation‘ anders doet vermoeden, bevat het boek niet al te veel informatie over hoe de process areas kunnen worden geïmplementeerd. Te vaak blijft de uitleg van een aandachtsgebied beperkt tot een samenvatting van de corresponderende tekst in het model zelf. Derhalve is het boek minder geschikt voor mensen met veel ervaring in het software-CMM. Zij kunnen beter de CMMI-tekst zelf lezen om uit te vinden wat er nieuw is.

Het laatste hoofdstuk van het boek is bijzonder sterk en is verplichte kost voor iedereen die zijn processen wil verbeteren. Kasse laat daarin de verschillen en overeenkomsten zien tussen de continuous en de staged representatie van het CMMI, en stelt vervolgens dat het voor een effectief procesverbeterprogramma niet noodzakelijk is een van de twee representaties te kiezen. Hij toont aan dat een goed verbeterproject elementen van beide representaties nodig heeft, de constagedeous-aanpak. Deze werkwijze gaat uit van de visie en doelstellingen van de organisatie en gebruikt het CMMI om juist die procesverbeteringen te identificeren en te implementeren, die helpen om de visie en doelstellingen te realiseren.