Henk Beekhof

18 April 2008

’Sytem-level modeling and design space exploration for multiprocessor embedded system-on-chip architectures‘ is het proefschrift van Çağkan Erbaş. Het is geschreven in 2006, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek van Erbaş belicht met name de ontwikkeling van algoritmes, methoden en tools om de oplossing van een aantal fundamentele problemen met betrekking tot embedded-systeemontwikkeling voor multiprocessors een stap verder te brengen.

Systeemontwerpers hebben vaak te maken met eisen en wensen die haaks op elkaar staan. Denk bijvoorbeeld aan batterijgevoede apparaten (low power) die vervolgens meerdere applicaties en standaarden realtime moeten ondersteunen. Dit leidt bovendien tot een hoge graad van programmeerbaarheid. De ruimte waarin naar oplossingen kan worden gezocht, is groot. Ontwikkel je dedicated hardware, maak je gebruik van bestaande IP of juist een combinatie? Hoeveel en welke processoren leveren een economische mapping van de applicatie(s) op? Dit proefschrift behandelt dergelijke vragen en biedt een aantal handvatten die tevens met behulp van voorbeelden worden verduidelijkt.

Erbaş gebruikt de Y-Chart-designmethodiek, die gedrag van implementatie scheidt. Aan de ene kant maakt hij een model van de applicatie, die het functionele gedrag beschrijft. Aan de andere kant wordt een model van de architectuur gemaakt. Dan volgt een mapping van de applicatie op de architectuur. Voor de modelering en simulaties gebruikt de promovendus Sesame, dat we kennen uit het Artemis-project (ce.et.tudelft.nl/artemis). De applicatie wordt gemodelleerd volgens het Kahn Process Network (KPN)-model. De mapping- en schedulingmethodieken en optimalisaties vormen een belangrijk deel van het proefschrift.

Zoals verwacht, ontbreekt de wiskundige onderbouwing niet. Dit proefschrift laat sowieso een aantal methodieken zien die interessant zijn voor systeemontwerp. De praktische vraag blijft altijd in hoeverre bedrijven tegenwoordig hun systemen van scratch opbouwen of voortborduren op bewezen architecturen. Zelfs in het laatste geval is dit proefschrift zeker de moeite waard om eens te bestuderen.

BCe24 save the date