Colin Commandeur

21 April 2006

De auteurs Bart Broekman en Edwin Notenboom zijn beiden al vele jaren professioneel tester bij Sogeti en hebben deelgenomen aan het Itea-project (Information Technology for European Advancement) met als doel Europa aan de top te krijgen als het gaat om software-intensieve systemen. Het was gedurende dit project dat de auteurs ervan overtuigd raakten dat de ontwikkelde ideeën op het gebied van testprojectmanagement van grote waarde kunnen zijn voor alle collega‘s in de testindustrie.

Het boek beschrijft de TEmb-methode, een strategie die voortbouwt op de TMap-aanpak. Het bevat zes delen waarvan het eerste de introductie is en het laatste de appendices omvat. De vier tussenliggende delen behandelen de vier hoekstenen van de TMap-methode: levensloop (wat moeten we doen en in welke volgorde), technieken (hoe kunnen we dat doen op een gestandaardiseerde wijze), infrastructuur (wat voor huisvesting en wat voor spullen zijn er nodig) en organisatie (welke mensen met welke expertise zijn vereist). Voor al deze aspecten doen Broekman en Notenboom suggesties over de aanpak. Ook geven ze korte voorbeelden van generieke methoden waarmee de projectvoortgang op kwantitatieve wijze in de gaten kan worden gehouden.

Het boek richt zich op projectleiders die voor de complexe taak staan een groot testproject van ingebedde programmatuur te organiseren. In tweede instantie is het ook bedoeld voor de mensen die de tests uitvoeren. Het boek is volledig geschreven met het oog op de praktijk; de theoretische onderbouwing van de beschreven methoden is achterwege gelaten. De schrijvers hebben wel veel controlelijsten opgenomen, waardoor het boek een grote praktische waarde heeft.

Het boek met harde kaft is verkrijgbaar voor zo‘n 23 euro.