Paul van Gerven
29 September 2016

De Raad van State heeft bezwaren van ondernemersverenigingen tegen de aanleg van de Brainport Industries Campus van tafel geveegd. De hoogste bestuursrechter in Nederland vindt dat voldoende is aangetoond dat er behoefte is aan een nieuw aan te leggen campus. Andere bedrijventerreinen in de regio, zoals De Hurk en De Run, vinden dat er bij hen nog genoeg plaats is voor het initiatief.

Conceptueel is de Brainport Industries Campus (BIC) vergelijkbaar met de High Tech Campus (HTC): bedrijven werken er samen en delen faciliteiten. Maar waar de HTC de nadruk legt op r&d en productontwikkeling, richt de BIC zich op de maakindustrie. Het nieuwe bedrijfsterrein is ‘nadrukkelijk ingestoken om anders te gaan samenwerken en zo innovatie te bevorderen’, aldus een factsheet over het project. Ook dient de BIC als nationaal en internationaal uithangbord voor de Nederlandse maakindustrie.