Paul van Gerven
6 January 2016

Afgelopen jaar is in de Nederland de geïnstalleerde capaciteit aan windenergie met negentien procent toegenomen, van 2844 megawatt in 2014 naar 3379 megawatt in 2015. Nog nooit zijn er in een jaar zoveel windmolens bijgekomen. Dat meldt de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA). De meeste winst werd geboekt op land: 406 megawatt. Op zee kwam er 129 megawatt bij.

In het Energieakkoord is afgesproken dat er in 2020 zesduizend megawatt capaciteit op land moet staan. Daarvan is sinds afgelopen november de helft gerealiseerd. Op zee moet er in 2023 4450 megawatt zijn geïnstalleerd. Daarvan is nog slechts een fractie gebouwd. Nogal wat partijen betwijfelen overigens of de doelen van het Energieakkoord gehaald kunnen worden. Verantwoordelijk minister Kamp van Economische Zaken blijft echter optimistisch.