Paul van Gerven
10 October 2017

Het nieuwe kabinet trekt voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek structureel tweehonderd miljoen euro extra uit, staat in het dinsdag gepubliceerde regeerakkoord. De budgetten worden daartoe tot 2020 stapsgewijs verhoogd. Voor de onderzoeksinfrastructuur komt er tweemaal vijftig miljoen euro beschikbaar tijdens de komende kabinetsperiode.

De regeringspartijen willen de financiering van universitair onderzoek sterker koppelen aan onderzoeksinspanningen, wetenschappelijke kwaliteit en maatschappelijke impact. NWO moet prioriteit aan fundamenteel onderzoek geven dat past binnen de Nationale Wetenschapsagenda of de topsectoren, waarvan de focus wordt vernauwd tot drie thema’s: energietransitie/duurzaamheid, landbouw/water/voedsel en quantum/hightech/nano/fotonica.

regeerakkoord

De tweehonderd miljoen voor toegepast onderzoek gaat deels naar de grote technologische instituten, mits zij in behoeftes van de markt voorzien, en deels naar samenwerkingsprojecten tussen universiteiten, hogescholen en het bedrijfsleven (met name ook start-ups en het mkb). Het kabinet breidt tevens de MIT-regeling uit en het zet zich in voor behoud van ruimtevaartcentrum Estec in Noordwijk.

De lobby’s van de technische universiteiten en de Brainport-regio hebben ten slotte resultaat opgeleverd. Bij de herziening van de financiering van het hoger onderwijs gaat er speciale aandacht uit naar technische wetenschappen en de mainport-status van Zuidoost-Brabant wordt verder uitgewerkt.