Paul van Gerven
9 February 2018

Voormalig NXP-cto René Penning de Vries is aangetreden als boegbeeld van Photondelta, een publiek-privaat samenwerkingsverband dat de Nederlandse expertise in de fotonica te gelde wil maken. Dat werd donderdag bekend tijdens de workshop ‘Photonics meets semicon’ op de Novio Tech Campus in Nijmegen.

Penning de Vries verliet NXP in 2012 na een loopbaan van 27 jaar. Sindsdien bekleedde hij diverse functies, onder meer als boegbeeld ict. Momenteel is hij bestuursvoorzitter van Health Valley, president-commissaris van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (Bom) en lid van de raad van toezicht van quantuminstituut Qutech in Delft.

In zijn nieuwe rol zal Penning de Vries de sector helpen klaarstomen voor de stap naar volwaardige productie. Markten als telecommunicatie, networking (datacentra) en gezondheidszorg lijken rijp voor de fotonica en de technologie zelf is er klaar voor, maar onder meer hoge prijzen en het ontbreken van een goed gesmeerd ecosysteem staan grootschalige toepassing in de weg.

Grootste pijnpunt is de assemblage en packaging van fotonicachips tot modules. Deze laatste stap in het productieproces is in essentie handwerk en bepaalt op dit moment nog voor zeventig procent of meer de prijs. Er wordt overigens hard gewerkt om schaalgrootte te creëren: Technobis uit Alkmaar heeft een assemblagelijn opgezet en Lionix uit Enschede is daarmee bezig.

BCe24 save the date
Rene Penning de Vries
René Penning de Vries, nieuw boegbeeld van Photondelta

Nog werk aan de winkel

Photondelta heeft inmiddels meters gemaakt met de verhoging van de organisatiegraad en verbetering van de samenwerking. De complete Nederlandse fotonica is bij de organisatie aangesloten. Ook organiseert het internationale conferenties om een mondiale roadmap voor fotonicatechnologie op te stellen. Naar het voorbeeld van de halfgeleiderindustrie maken stakeholders hierin afspraken over technologische keuzes en standaardisatie en adresseren ze bottlenecks in de technologie en toeleverketen.

De belangrijkste ambitie nu is de oprichting van het Photonic Integration Technology Centre (PITC), een centrum waar geavanceerde prototypes worden ontwikkeld. Dit is een nu nog ontbrekende schakel in het fotonica-ecosysteem.

Het kabinet is in principe bereid om de sector te ondersteunen – fotonica wordt expliciet genoemd in het regeerakkoord – maar wil na kennisneming van voorlopige plannen nog enkele punten van kritiek geadresseerd zien, vertelde Penning de Vries op de bijeenkomst. ‘We moeten sterkere banden smeden met de industrie. Het kan niet alleen een technologiepush zijn, er moet ook aan ons worden getrokken.’

Volgens het boegbeeld ligt er ook nog werk op het gebied van financiering, waarvoor de overheid een waterdicht plan verlangt, en het bestuur van de organisatie, dat de drie technologieregio’s van Nederland moet verbinden. Als alumnus van de Universiteit Twente en bestuurder bij de Bom en Qutech lijkt hij voor die taak goed toegesneden.

Penning de Vries drukte zijn gehoor tevens op het hart niet al te hoog van de toren te blazen, refererend aan al te enthousiaste uitspraken in de media. ‘Wie te grote verwachtingen wekt, loopt het risico zijn draagvlak te verliezen’, waarschuwde hij.

Tegen de zomer hoopt Photondelta een nieuw plan aan de overheid te kunnen overleggen.

Photonics meets semicon

Op de workshop tasten een dertigtal deelnemers af waar kennis van semicon de fotonica verder kan helpen en vice versa. De overlap lijkt beperkt, maar volgens co-organisator Barry Peet van Business Cluster Semiconductors Netherlands kunnen beide gebieden naar elkaar toegroeien. ‘Je moet het op zijn minst verkennen’, aldus Peet.

Op de bijeenkomst was er aandacht voor design, testing en packaging. Opvallende afwezigen waren de equipment-makers. Met hun kennis uit de semicon zouden ze ook de fotonica uitstekend kunnen bedienen. Vermoedelijk is de businesscase op dit moment nog niet overtuigend genoeg om er in te gaan investeren, zo klonk het in Nijmegen.