Pieter Edelman
7 September 2015

De Nederlandse hogescholen samen hebben afgelopen jaar een positief resultaat geboekt van 158 miljoen euro, dat grotendeels is toegevoegd aan de reserves. De universiteiten hielden 142 miljoen euro over. De onderwijsinstellingen bereiden zich hiermee voor op de grote investeringen die er de komende jaren aankomen, stelt het Onderwijsblad van onderwijsvakbond AOB, dat de financiële informatie per instelling op een rijtje zetten.

De onderwijsinstellingen krijgen vanaf 2018 extra middelen door de invoering van het leenstelsel. Ze moeten echter de komende jaren investeren, onder meer juist vanwege deze stelselwijziging. Ook de prestatieafspraken spelen een rol. Daarnaast zijn diverse instellingen aan het sparen voor bijvoorbeeld nieuwbouw of andere faciliteiten.