Koen Vervloesem
15 March 2006

Twee Vlaamse tandartsen hebben in een onderzoeksproject een passief RFID-merk in een tand geïmplanteerd. Zij deden dit als onderdeel van hun afstudeerproject in de opleiding forensische tandheelkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze maakten gebruik van klassieke RFID-labels van het Antwerpse Easytrac-ID die ook geschikt zijn om bij dieren onderhuids te implanteren. De kleinste versie van de tag is 6 millimeter lang en 2 millimeter breed. Het chipje past in een witte tandvulling en is af te lezen op een afstand van maximaal 5 centimeter. De onderzoekers kozen voor de korteafstandsvariant omwille van de privacy.

Een RFID-tag in de tanden kan het identificeren van slachtoffers van massarampen vergemakkelijken, aldus hoogleraar Guy Willems, verantwoordelijke van de opleiding in forensische tandheelkunde. ’Een groot deel van de slachtoffers van de tsunamiramp zijn na meer dan een jaar nog altijd niet geïdentificeerd‘, vertelt hij. ’Als de slachtoffers een RFID-tag in de tand hadden, dan volstond het om een scanner langs de wang te houden voor de identificatie van de persoon.‘

De onderzoekers gingen ook na hoe lang de identificatielabel het in een tand uithoudt bij hoge temperaturen. De tag blijkt bestand tegen temperaturen tot 400 graden Celsius, maar de identificatiecode van de tag kan dan niet meer worden uitgelezen. Wanneer de tag terug afgekoeld is, keert het leesvermogen terug.

In de toekomst sleutelen de Vlaamse tandartsen nog verder aan de RFID-tand. Willems: ’We willen dat de RFID-tags tegen nog hogere temperaturen bestand is, zodat ze ook geschikt zijn om slachtoffers van een vliegtuigcrash te identificeren. We zijn op zoek naar een firma die ons een optimaler design kan aanbieden dat meer aangepast is om in de tanden te zetten. De technologie is echter niet zo goedkoop, en er is weinig geld voor forensische tandheelkunde.‘

 advertorial 

Sigasi Extension for Visual Studio Code

Sigasi announces the release of their VS Code Extension with rich support for SystemVerilog, Verilog, and VHDL. Our extension provides features and language support such as code navigation, project management, linting, code formatting, tooltips, outline, autocomplete, hover, and much more!