Pieter Edelman
30 June 2016

De 3GPP, dat de standaardisatie van mobiele-communicatietechnologieën overziet, heeft zijn roadmap voor de ontwikkeling van de nieuwe 5g-standaard vastgelegd. Het traject verschuift daarmee van de verkennende fase naar het moment dat er daadwerkelijk ontwikkeld kan worden. Die bal ligt nu bij de industrie. Het eind van het jaar moet begonnen worden met het vastleggen van de details, en in 2018 moet dit uitgekristalliseerd zijn. In 2020 moet 5g dan bewaarheid worden.

Een belangrijk onderdeel van het specificatieproces betreft de frequentiebanden boven de 6 GHz, waar 5g voor het eerst gebruik van zal maken. Hiermee zijn in principe zeer hoge datasnelheden mogelijk. Bovendien zijn deze banden nog nagenoeg vrij, waardoor de toenemende drukte op de nu gebruikte frequentiebanden tegengegaan kan worden.