Pieter Edelman
9 September 2005

Ronald Hack, die tot nog toe bij LogicaCMG aan biometrieprojecten werkte, is aangenomen als topman bij Unisys. Ook hier gaat hij zich bezighouden met biometrie.