Silvia Stegeman
20 February 2008

Russell Harris is bij Montavista aangenomen als CEO. Hij volgt Tom Kelly op, die de nieuwe president van Epicor Software wordt. Harris was de afgelopen jaren het hoofd van de afdeling Field Operations van Montavista. Daarvoor werkte hij in leidinggevende functies bij Bluestar en EDS.