27 January 2006

Rutronik en Microchip breiden hun Europese distributieovereenkomst verder uit naar de Benelux, Frankrijk, Scandinavië en Spanje. Tot nog toe gold het tien jaar oude contract alleen voor Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Oostenrijk, Zwitserland en een aantal voormalige Oostbloklanden. Rutronik streeft ernaar het aanbod door Europa te harmoniseren.