Paul van Gerven
25 November 2010

’Zoals het nu gaat, is het niet evenwichtig. 40 procent van al het geld gaat naar Philips en voormalige Philips-bedrijven.‘ Dat zei premier Mark Rutte woensdag tijdens een werkbezoek in ‘s-Hertogenbosch, onder meer aan chipontwerper Sitel. Rutte verdedigde daar de koerswijzigingen en reducties van innovatiesubsidies die zijn kabinet voor ogen heeft door te wijzen op het in Europese context lage investeringsniveau van het Nederlandse bedrijfsleven. Ook zei hij dat overheidsgeld beter besteed zal worden, al is het minder.

Honderd kilometer westwaarts verdedigde minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ondertussen zijn begroting in de Tweede Kamer – een gebeurtenis die menig betrokken organisatie op het puntje van haar stoel heeft afgewacht. De Kamer toonde zich bezorgd over de voorgenomen bezuinigingen, die oplopen tot 550 miljoen euro minder per jaar in 2015. Daarin is het wegvallen van 400 miljoen euro innovatiegeld uit het Fonds Economische Structuurversterking niet meegenomen. Ook bestaat er nog onduidelijkheid over hoe een nieuw fonds voor innovatieleningen te vullen.

Verhagen erkende dat de ingrepen pijn zullen doen, maar zijn prioriteit blijft een effectievere inzet van belastinggeld. Zijn ministerie moet ophouden een ’veelpottige subsidiefabriek‘ te zijn.