Pieter Edelman
17 July 2017

Shadowview en The Internet of Life, twee Nederlandse natuurbeschermingsinitiatieven, hebben elfhonderd vierkante kilometer aan natuurreservaat in Rwanda voorzien van sensortechnologie om bewegingen van personen en apparatuur te volgen. De beheerders van het Akagera National Park kunnen hiermee effectiever optreden bij het beschermen van beschermde dieren tegen stroperij.

Voor het ‘smart park’-concept is een volledige dekkend privaat Lorawan-netwerk aangelegd. Voertuigen voor personeel en bezoekers, rangers en diverse gereedschappen zijn voorzien van trackers die hun locatie realtime doorgeven, zonder dat er een internet- of mobiele verbinding nodig is. De sensordata worden in de controlekamer van het park gecombineerd met gegevens uit andere bronnen, zoals de bewegingen van de dieren. Hierdoor krijgen de managers en rangers een beter beeld van bewegingen in afgelegen gebieden, die voorheen moeilijk te beheren waren.

Het netwerk werd binnen acht maanden uitgerold. Voor een volledige dekking zijn in totaal twaalf Lora-gateways nodig, met zendmasten tussen acht en veertig meter hoog. De komende tijd wordt het netwerk verder uitgebreid, onder meer met trackers om de dieren te volgen, hekwerksensoren, het aansluiten van camera’s en het monitoren van machines en installaties.

Smart_Park