Nieke Roos
13 April 2017

De Universiteit van Aalborg in Denemarken heeft Joost-Pieter Katoen benoemd tot eredoctor. Katoen is hoogleraar softwaremodellering en -verificatie aan de RWTH Aachen University en deeltijdhoogleraar formele methoden aan de UT. Hij krijgt het eredoctoraat vanwege zijn uitzonderlijke inspanningen in de informatica, in het bijzonder die op het gebied van de computerondersteunde verificatie.