Nieke Roos
17 March 2011

Kennispark Twente en Saxion hebben een intentieverklaring ondertekend tot samenwerking. Dit betekent dat de hogeschool partner wordt in de stichting en zijn activiteiten gericht op innovatie, kennisvalorisatie en ondernemerschap uitbreidt en daarin onderbrengt. ’Wij willen bijdragen aan de economische ontwikkeling van Twente. Het kennispark is daarvoor een belangrijke motor‘, aldus Ineke van Oldeniel namens Saxion. ’Onze bestaande activiteiten rondom studentondernemerschap, innovatie met het bedrijfsleven en spin-offbedrijvigheid kunnen we door deze aansluiting verder ontwikkelen en koppelen aan de bedrijvigheid die rondom de andere kennisinstellingen ontstaat.‘

De stichting Kennispark Twente is een verband van de gemeente Enschede, de provincie Overijssel, de Universiteit Twente en nu dus ook Saxion. De samenwerking is erop gericht om een omgeving te creëren waar kennisintensieve bedrijven zich goed kunnen ontwikkelen en waardoor nieuwe banen ontstaan in Twente. Het programma van het kennispark focust op ondersteuning voor start-ups, facilitering van innovatie in het bedrijfsleven en ontwikkeling van een fysieke innovatiecampus als vestigingslocatie voor ondernemingen rondom de UT.