Pieter Edelman
19 July 2016

Daimler is gestart met proeven voor een semi-autonome bus op de bijna twintig kilometer lange busbaan tussen Schiphol en Haarlem. De bus rijdt volledig gescheiden van het reguliere verkeer. Waar de busbaan kruist met de normale weg, wordt draadloos contact gelegd met de stoplichten om te zorgen dat de bus pas doorrijdt wanneer het andere verkeer stilstaat.

Daimler denkt dat lijnbussen een uitgelezen kans bieden voor autonoom rijden, omdat ze dankzij de reguliere routes in een veel voorspelbaarder omgeving rijden dan personenvoertuigen. De bus zit daarbij op niveau twee van autonoom rijden, gelijk aan de zelfrij-opties die nu on personenauto’s verschijnen: het voertuig moet zelfstandig in een specifieke baan kunnen blijven rijden en de snelheid kunnen aanpassen op het andere verkeer. Zaken als navigeren en van baan wisselen is er niet bij. Ook is er altijd een chauffeur aanwezig.

Volgens Daimler komen er bij een lijnbus wel andere eisen dan een personenauto om de hoek kijken wat betreft semi-autonoom rijden. Zo kan de bus zelfstandig stoppen bij haltes dankzij draadloze communicatie, en is het detecteren van personen op de busbaan een speerpunt. De bus maakt daarentegen geen noodstop als er plotseling een obstakel verschijnt, omdat dat te veel gevaar voor passagiers oplevert. De chauffeur kan wel te allen tijde ingrijpen.