Pieter Edelman
1 February 2018

Het Havenbedrijf Rotterdam gaat samen met IBM de volledige 42 kilometer aan vaarwegen in het havengebied voorzien van sensoren voor onder meer water- en weersomstandigheden en scheepsbewegingen. Die gegevens worden geïntegreerd met externe bronnen om een realtime totaaloverzicht te genereren waarmee logistiek en planning verder verbeterd kunnen worden. Het moet ook de weg vrijmaken voor volledig autonome schepen in de haven.

Parameters die gemeten worden zijn onder meer luchttemperatuur, windsnelheden, relatieve luchtvochtigheid, getijdenstromen, troebelheid en zoutgehalte van het water. Dat levert inzicht in de zichtbaarheid, de afmetingen van de schepen die op een bepaald moment kunnen binnenlopen, en het brandstofgebruik waarmee dat gepaard gaat. Het dashboard moet uiteindelijk tot een uur van de ligtijd kunnen afschaven, wat de rederij een besparing van tienduizenden euro’s kan opleveren.

Haven_Rotterdam