Nieke Roos
29 October 2018

Signify heeft in het derde kwartaal een omzet geboekt van 1,59 miljoen euro. Dat is ruim drie procent minder dan in dezelfde periode van 2017. Onder de streep hield de losgekoppelde Lighting-tak van Philips 93 miljoen over, een daling van vijftien procent jaar op jaar. Het werknemersbestand kromp van 33.422 naar 29.646 fte.

Signify 01

‘Waar onze winstgevendheid en vrije cashflow zich substantieel hebben verbeterd, hadden onze verkoopprestaties last van uitdagendere marktomstandigheden in verschillende geografieën’, verklaart Signify-ceo Eric Rondolat de mindere cijfers. ‘We zijn tevreden met de vooruitgang die we hebben geboekt met de versimpeling van onze business en de reductie van onze kosten. We blijven investeren in groei en innovatie.’