Pieter Edelman
13 September 2017

De Simon Stevin-prijzen voor technisch-wetenschappelijke onderzoek worden vanaf volgend jaar vervangen door een tweetal Stevin-valorisatiepremies, die net als de Spinozapremies voor excellente wetenschappers 2,5 miljoen euro bedragen – vijf keer zo veel als een Simon Stevin Meesterschap. Daarmee wordt valorisatie van onderzoeksresultaten op gelijke voet geplaatst met wetenschappelijke ontdekkingen.

De Simon Stevin-prijzen waren een initiatief van technologiestichting STW. Sinds 1998 kent dat jaarlijks een Meesterschap toe aan een technisch wetenschapper. Daarnaast werden er meerdere jonge wetenschappers tot Gezel benoemd, een titel waar een bedrag van vijfduizend euro aan verbonden is. Ook was er de Leerling-prijs voor promovendi, waar duizend euro aan verbonden is. De nieuwe prijs wordt toegekend door NWO, waar STW vorig jaar in opging.