Pieter Edelman
12 June 2017

Het lukt universiteiten steeds een beetje beter om studenten succesvol door hun bachelorfase heen te loodsen. Acht jaar geleden had nog maar de helft van hun na vier jaar een bachelordiploma binnen, afgelopen jaar lag het aandeel op zeventig procent, weer een procentpunt meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van universiteitskoepel VSNU.

Een belangrijke reden voor de stijging is de invoering van de harde knip: vanaf het collegejaar 2012/2013 mochten studenten pas met een master beginnen nadat zij hun bachelordiploma behaald hadden. Universiteiten namen ook andere maatregelen om studiesucces te bevorderen, zoals meer begeleiding, meer contacturen, en de invoering van het bindend studieadvies.

Van de universitaire bachelorstudenten valt in het eerste jaar zeven procent uit, het merendeel van hen doordat ze overstappen op het hbo. Slechts drie procent keert het hoger onderwijs de rug toe. Dit percentage is al jaren stabiel.