Cees Jan Koomen is in Silicon Valley betrokken bij startende bedrijven.

17 February 2006

In Silicon Valley ondersteunen kapitaalschieters hun financiering van een start-up vaak door plaats te nemen in de board van het nieuwe bedrijf. Smart money heet deze veel gebruikte investeringsstrategie. De externe bestuurders zijn bij hun venture capitalist (VC) gespecialiseerd op het terrein van de starter. De steun heeft daarom betrekking op alle aspecten van het bedrijf: van het aantrekken van personeel (de VC‘s hebben zelf een uitgebreid netwerk) en het benutten van zakelijke contacten zoals klanten of mogelijke partners, tot het oplossen van problemen en het adviseren van het management. De risico-investeerders trekken experts aan die de start-up (tijdelijk) kunnen helpen bij een bedrijfsspecifiek probleem.

Amerikaanse VC‘s maken ook gebruik van entrepreneurs in residence (EIR‘s). Dit zijn gewezen of potentiële nieuwe ondernemers die eerst een VC helpen bij de due diligence van nieuwe bedrijven. Ze analyseren en beoordelen de mogelijkheden en risico‘s van start-ups voordat de VC besluit tot een investering. Een EIR is in dienst van de VC. Bij een geschikt bedrijf plaatst de geldschieter de EIR bij zo‘n bedrijf, veelal als CEO. Een EIR kan ook al eerder in een bedrijf hebben gewerkt, bijvoorbeeld als de start-up het niet haalde, maar de persoon toch uitstekend werk heeft geleverd.

Hoe zit zo‘n VC eigenlijk in elkaar? Het is een partnership. Het bedrijf leunt op een aantal investeerders: de zogenaamde limited partners, of LP‘s. Zij verschaffen het kapitaal en dragen het financiële risico. Daarnaast zijn er de general partners (GP‘s). Dit zijn de managers van het fonds die beslissen over de investeringen. Meestal leveren de LP‘s 99 procent van het kapitaal en de GP‘s 1 procent. De general partners ontvangen een managementfee voor hun diensten.

In de VS werd in het derde kwartaal van 2005 voor ruim 5 miljard dollar geïnvesteerd. Voor Silicon Valley was dat bedrag ruim 2 miljard dollar, waarmee het zo‘n 40 procent van de VC-investeringen voor zijn rekening neemt. Volgens Moneytree gaat 2 procent van de VC-investeringen in de VS naar de start-upronde. De early stage of A-ronde krijgt zo‘n 17 procent. De expansion stage of B-ronde slokt 31 procent op en de C-ronde vangt de helft van de fondsen. In de Valley gaat het meeste geld naar telecommunicatie en netwerking (30 procent), software (21 procent), biotechnologie (13 procent), halfgeleiders (13 procent) en medische apparatuur (9 procent).

ASML special

De eerste stap in het VC-traject is fund raising, het verkrijgen van de financiering. Dan volgt het opsporen van potentiële investeringsmogelijkheden (sourcing), het uitvoeren van de due diligence en de investering bij geschikte bedrijven. Ten slotte helpt de VC zijn portfoliobedrijven te groeien.

Ook in Nederland is er VC-kapitaal beschikbaar. De hoofdstroom van de aanpak richt zich op kredietverlening die ooit moet worden terugbetaald. Dat is fundamenteel anders dan de smart money-aanpak van de Amerikanen. Daar nemen de geldschieters mede risico, denken mee met het bedrijf en stellen alles in het werk om hun contacten, kennis en experts in te schakelen waar zinvol. Ze houden er rekening mee dat ze de investering misschien niet terugverdienen of zelfs helemaal verloren gaat. Daar komt nog bij dat de cultuur van Silicon Valley erg actief is. Er gaat geen tijd verloren met zaken die niet essentieel het succes van het nieuwe bedrijf bevorderen. Dit risico nemen en focussen vormen de kern van het succes van Silicon Valley.