Pieter Edelman
8 September 2017

Onderzoekers uit Texas hebben een ‘massaspectrometrie-pen’ ontwikkeld die tijdens een operatie binnen enkele seconden kan aangeven of er in tumorweefsel gesneden wordt. Dat geeft de chirurg inzicht in de vraag of de tumor al in zijn geheel verwijderd is; het kan het lastig zijn om de randen op het oog te detecteren, waardoor soms te weinig, of soms juist te veel weefsel wordt verwijderd.

De pen is eigenlijk een interface naar een grote massaspectrometer in de operatiekamer. De tip van de pen bevat een druppeltje water waarin stoffen uit het weefsel oplossen wanneer de chirurg die er tegenaan drukt. Het druppeltje wordt vervolgens automatisch naar de massaspectrometer geleid en geanalyseerd. Combinaties van stoffen die kankerweefsel verraden, zijn met behulp van machine learning te detecteren.

Met een test op weefselmonsters, en later in muizen, bleek het systeem goed te werken. De onderzoekers willen nu beginnen met pilotstudies in mensen.