Pieter Edelman
22 May 2017

Smart Homes start deze week met proeven voor een robot die mensen met milde cognitieve aandoeningen kan ondersteunen, bijvoorbeeld met het terugvinden van spullen, herinneren om medicijnen in te nemen, monitoring van de gezondheid of aansporing om actief te blijven. De robot is ontwikkeld binnen het Europese Enrichme-project, waarin het kenniscentrum voor domotica en slim wonen participeert met negen andere partners.

Milde cognitieve aandoeningen worden gezien als voorstadium van dementie. De initiatiefnemers denken dat de technologie kan helpen om deze mensen langer zelfstandig te laten blijven. Daarvoor worden ook apps ontwikkeld, maar het grote voordeel van de robot is dat die de mensen actief opzoekt.

Enrichme_Tiago

De robot is gebaseerd op de Tiago van de Spaanse projectpartner Pal Robotics. Dit platform ligt ook ten grondslag aan de semiautonome hulprobot Rose, maar daarbij is de robot uitgerust met een arm. Voor Enrichme is die vervangen door een groot beeldscherm.

De Tiago beschikt over verschillende sensoren om zijn weg te vinden in een huis en de omgeving waar te nemen. De robot staat ook in contact met sensoren in de woning. Daardoor leert het apparaat het dagelijkse gedrag van de bewoner. Ook beschikt de robot over warmtecamera waarmee bijvoorbeeld de hartslag van de patiënt te meten is.

De komende weken zullen Smart Homes en een Italiaanse revalidatiestichting die ook participeert in het project allebei verschillende voorgeprogrammeerde scenario’s uitwerken. Smart Homes zet daarvoor zijn Slimste Woning van Nederland in. Daarna worden de scenario’s met testpersonen geëvalueerd. Aan de hand hiervan zal de techniek verder ontwikkeld worden voor proeven bij partners in Polen, Engeland en Griekenland, waarbij een robot gedurende langere tijd bij mensen thuis wordt geplaatst.