Rick Stroot is senior applicatie-engineer bij Innofour, gespecialiseerd in ic- en fpga-tools, bekabeling, harness design en alm.

5 March 2019

Om relevant te blijven in de hedendaagse markt zal een bedrijf stappen moeten zetten in softwareontwikkeling. Goed product lifecycle management en application lifecycle management zijn daarbij cruciaal, betoogt Rick Stroot van Innofour.

In vrijwel alle industrieën komen smart oplossingen opzetten. Alle makers van complexe producten krijgen vroeg of laat te maken met de extra complexiteit die (applicatie)software met zich meebrengt. Software is een steeds groter en duurder onderdeel, waardoor de ontwikkeling ervan ook steeds belangrijker wordt. Het is zaak om die ontwikkeling al vroeg te starten en te integreren in het productontwikkelproces.

Deze integratie vereist wel dat productbedrijven hun ontwikkelproces en de bijbehorende tools goed onder de loep nemen. Vaak gebruiken ze ad-hocgereedschappen of gereedschappen die niet integreren met andere tools. Dit maakt traceerbaarheid lastig. Daarnaast worden onderdelen verspreid over verschillende systemen opgeslagen, waardoor het moeilijker wordt om alles goed te koppelen. Bij veel bedrijven heerst bovendien een eilandjescultuur: afdelingen werken alleen op gezette tijden samen, met alle complicaties van dien.

Door de steeds hogere eisen van consumenten worden de problemen alleen maar erger. Bedrijven moeten steeds frequenter nieuwe releases en updates uitbrengen. Het toenemende belang van software in producten maakt het ook steeds complexer om te voldoen aan de geldende regelgevingen.

Polarion arm alm_web
Voordelen van alm

Plm en alm

Moderne systemen voor product lifecycle management (plm) en application lifecycle management (alm) helpen bedrijven deze obstakels te overwinnen. Plm integreert en versoepelt productbeheer van idee, via technisch ontwerp en fabricage tot en met service. Alm doet vrijwel hetzelfde, maar dan op het gebied van software. Het biedt één oplossing om requirements op te stellen, te coderen, te testen en de programmatuur vrij te geven.

Een belangrijk kenmerk van plm- en alm-systemen is dat ze de samenwerking binnen een bedrijf bevorderen. Mensen van verschillende afdelingen kunnen aan de slag binnen een en dezelfde omgeving. Dit gebeurt niet alleen gebruiksvriendelijk en onmerkbaar, maar ook veilig. Doordat elke gebruiker rechten toegekend krijgt, is altijd duidelijk wie wat wanneer heeft gedaan en waarom. Afdelingen kunnen ook gemakkelijk informatie delen met elkaar en, dankzij round trip-functionaliteit, met leveranciers en klanten. Mensen kunnen opmerkingen plaatsen of discussiëren over veranderingen. Workflows dwingen een correcte procesuitvoering af zonder controle van bovenaf. Dit kan zelfs automatisch, wat tijd scheelt en fouten voorkomt.

Een ander belangrijk kenmerk is traceerbaarheid. Bij plm en alm heeft dat een hoge prioriteit; het dwingt volledigheid af van informatie en processen. Ten behoeve van audits leggen de systemen alle veranderingen vast in een historie. Door een koppeling te maken met de bijbehorende workflow bieden ze bewijs dat het proces is gevolgd. Daarnaast bieden ze bewijs van verificatie en validatie en maken ze het mogelijk om van hoog naar laag niveau te navigeren door objecten.

Verder ondersteunen plm- en alm-systemen hergebruik van onder meer requirements, code en tests. Tot tachtig procent van eerdere projecten is opnieuw in te zetten. Met de geavanceerdere systemen kunnen projectteams niet alleen code, maar bijvoorbeeld ook requirements en testspecificaties branchen en samenvoegen. De mogelijkheid om requirements en tests te hergebruiken, maakt het eenvoudig om projecten zowel parallel als sequentieel te doorlopen.

Polarion tools_web
De belangrijkste kenmerken van een alm-oplossing

Integratie van plm en alm

Slimme bedrijven maken de overstap naar plm en alm. Door de uniforme benadering van samenwerking, traceerbaarheid en hergebruik kunnen projectteams aanpassingen op enig moment in het ontwikkelproces beter beheren. Het uiteindelijke doel is integratie van plm en alm, tot een samenhangend ontwikkel- en managementproces dat het makkelijker maakt om producten sneller op de markt te brengen, met meer functionaliteit, in meer configuraties en tegen lagere kosten.

Edited by Nieke Roos