Paul van Gerven
8 February 2017

Onderzoekers van het Koreaanse Center for Artificial Low Dimensional Electronic Systems hebben gedemonstreerd hoe logische operaties kunnen worden uitgevoerd met solitonen. Dat zou het begin kunnen betekenen van een type elektronica waarin signalen niet kunnen uitdoven.

Een soliton is een niet-lineair type golf die kan ontstaan in vloeistoffen, maar ook in diverse andere fysische systemen. Zo is al sinds begin jaren tachtig bekend dat in eendimensionale materialen zich energiepakketjes kunnen voortbewegen. Dit type solitonen leek echter zo onverstoorbaar en stabiel dat er geen eer aan te behalen viel.

De Koreaanse studie laat zien dat solitonen in parallelle rijen indiumatomen op silicium wel degelijk kunnen worden gemanipuleerd. Dat wil zeggen: verschillende typen solitonen kunnen in elkaar worden omgezet. Op basis van de drie typen solitonen die voorkomen (plus de afwezigheid daarvan) kan een quaternair mathematisch systeem worden geconstrueerd voor rekenkundige operaties.