Paul van Gerven
10 April 2018

Solliance-onderzoekers hebben perovskietzonnecellen op dusdanige manier ondergebracht in een module van commercieel relevant formaat dat hun gemiddelde rendement 14,5 procent bedraagt – en dat is een record. De 144 vierkante centimeter module zelf heeft een efficiëntie van 13,8 procent.

De prestatie toont aan dat onderzoeksresultaten voor dit type dunnefilm-pv kunnen worden opgeschaald naar roll-to-roll- en sheet-to-sheet-productie zonder noemenswaardig performanceverlies. Solliance denkt op korte termijn efficiënties op moduleniveau van meer dan vijftien procent te realiseren. Ook wat betreft de stabiliteit heeft het onderzoeksverband flinke verbeteringen in de pijplijn zitten.

Solliance_perovskiet